Firma KSK Česká Třebová vyrábí zařízení pro tlakové zkoušky průmyslových armatur, nádob, výměníků, radiátorů, potrubních dílců, odlitků apod. Tato zařízení jsou konstruována jako stavebnice a jednotlivé komponenty lze různě kombinovat a přizpůsobovat požadavkům zákazníka. Nejčastějším používaným zkušebním médiem pro tlakové zkoušky je voda nebo vzduch. Pro zvláštní případy lze navrhnout zkušebnu pracující i s jinými kapalinami nebo plyny.
Array[0] Array[0] Array[0] Array[0] Array[0] Array[0]] Array[0] Array[0] Array[0]] Array[0]