Firma KSK Česká Třebová vyrábí a modernizuje stroje pro různé výrobní obory. Většinou se jedná o speciální stroje stavěné na zakázku nebo vyráběné v malých sériích. Pro stroje tohoto charakteru se u nás vžil ne zcela výstižný název jednoúčelové stroje.
Array[0] Array[0] Array[0] Array[0] Array[0] Array[0]] Array[0] Array[0] Array[0]] Array[0]