Zdroje tlaku

Jako zdroje tlaku zkušebních kapalin ke zkušebním stolicím se používají multiplikátory řady ZM. Jsou řešeny stavebnicově pro různé výstupní tlaky. Pohon je stlačeným vzduchem. Na jeden multiplikátor lze napojit i více stolic. K multiplikátorům se dodávají zásobníky zkušební vody. Objem zásobníku se volí podle velikosti a počtu použitých zkušebních stolic. Jejich konstrukce je přizpůsobena konkrétním požadavkům. Součástí zásobníku jsou čerpadla pro plnění zkoušeného prostoru a přečerpávání ze sběrné nádrže stolice zpět do zásobníku a filtry na odstraňování nečistot ze zkušebního média.
Multiplikátory řady ZM
  • rozsah výstupních tlaků 1- 40 MPa
  • vstupní tlak vzduchu 0,15-0,5 MPa
  • tlakovým médiem je voda
  • udržování nastaveného tlaku kontaktním manometrem
Zásobní nádrže
  • objem 50-500 litrů
  • mechanické filtry na zachycování nečistot ve zkušebním médiu
  • přečerpávací čerpadla
  • hladinové spínače
  • materiál plasty nebo nerez