Svařovací automaty

Pro mechanizaci svařování vyrábíme několik řad automatů. Na všech automatech lze instalovat svařování metodou MIG/MAG, TIG, TIG s přídavným drátem, pod tavidlem, plazmou a mikroplazmou atd. Jednotlivé typy automatů jsou řešeny jako stavebnice tak, aby je bylo možné přizpůsobit pro požadovaný typ součásti a sváru, rozsah minimálních a maximálních rozměrů svařence, stupeň automatizace atd.
Vybrané typy svařovacích automatů
SA 603
Automat je určen pro přivařování nátrubků na trubkovnici. Dodává se ve variantách:
 • a) svařování metodou TIG s přídavným drátem pro svařování kořene
 • b) svařování pod tavidlem pro výplně
 • c) svařování MIG pro výplně
 • plynulá regulace svařovací rychlosti
 • 2-osý polohovací systém hořáku
 • programovatelný cyklus svařování - kolejová dráha
 • kladkové polohovadlo pro otáčení trubkovnice
SA 715
Automat je určen pro rotační svařování dílů v automobilovém průmyslu.
 • svařování metodou MIG
 • pneumatické upínání
 • plynulá regulace svařovací rychlosti
 • 2-osý polohovací systém hořáku
 • programovatelný cyklus svařování
 • rozměry stroje (š*d*v): 1570*1460*3400 mm
SA 716
Automat je určen pro rotační svařování dílů v automobilovém průmyslu.
 • svařování metodou MIG
 • 2 hořáky současně nebo jednotlivě
 • pneumatické upínání
 • pneumatická podpěra
 • plynulá regulace svařovací rychlosti
 • 2-osý polohovací systém hořáku
 • programovatelný cyklus svařování
 • rozměry stroje (š*d*v): 3530*1460*3870 mm
SA 718
Automat je určen pro rotační svařování drobných dílů. Automat je vybaven otočným stolem. Na stole jsou umístěny dva přípravky. V průběhu svařování se na jednom svařuje na druhém ručně vyměňují díly.
 • svařování metodou MIG
 • pneumatické upínání
 • plynulá regulace svařovací rychlosti
 • 2-osý polohovací systém hořáku
 • programovatelný cyklus svařování
 • rozměry stroje (š*d*v): 1570*1260*2500 mm
SA 720
Automat je určen pro svařování paketů trafoplechů (jader tlumivek a transformátorů)
 • svařování metodou TIG, 2 hořáky současně nebo jednotlivě
 • pneumatické upínání
 • délka sváru do 400 mm
 • plynulá regulace svařovací rychlosti
 • 2-osý polohovací systém hořáku
 • programovatelný cyklus svařování
 • rozměry stroje (š*d*v): 1500*1410*1850 mm
SAO 319
Automat je určen pro obvodové svařování rotačních a nerotačních dílů (elipsa, obdélník s radiusy v rozích apod.).
 • pneumatické upínání
 • svařování metodou MIG, TIG, TIG s přídavným drátem
 • 3-osý polohovací systém
SAP 2500 H 750 P
Automat je použit při výrobě velkých nádob. Vpravo na podložné liště se svařují velké a vlevo menší pláště nádob.
 • svařování metodou MIG nebo TIG
 • upínání hydraulické a pneumatické
 • podložná lišta s formovacím plynem
 • délka sváru do 2500 mm
 • plynulá regulace svařovací rychlosti
 • programovatelný cyklus stehování a svařování
 • rozměry stroje (š*d*v): 5100 * 1600 * 3400 mm
Automat pro podélné svařování SAP 1000
Automat je určen pro podélné svařování trubek ze stočeného plechu.
 • svařování metodou TIG, MIG, mikroplazma
 • upínání pneumatické
 • podložná lišta s formovacím plynem
 • délka sváru do 1000 mm
 • plynulá regulace svařovací rychlosti
 • svařovací hlava na pneumatickém suportu
 • programovatelný cyklus stehování a svařování
 • programovatelný cyklus pro svařování několika dílů za sebou
 • rozměry stroje (š*d*v): 1800*820*1950 mm
SAO 320
Automat je určen pro svařování rotačních dílů.
 • svařování metodou MIG, TIG
 • upínání do mechanického sklíčidla, přípravků apod.
 • točný průměr 800 mm
 • nosnost polohovadla
  1500 kg s podpěrnými kladkami
  300 kg s pneumatickým koníkem
 • 2-osý polohovací systém hořáku
 • pendlovací jednotka
 • programovatelný svářecí cyklus
 • rozměry stroje (š*d*v): 3160*1700*2530 mm
SA 206
Automat je určen pro zaváření sedel do těles armatur. Sedla jsou v tělese obvykle vsazena šikmo. Svařovací hlava pojížděním vlevo - vpravo automaticky sleduje svarovou spáru.
 • svařování metodou MIG, TIG
 • upínání do mechanického sklíčidla
 • točný průměr 1800 mm
 • nosnost polohovadla 1500 kg s podpěrnými kladkami
 • programovatelný svářecí cyklus na dvě sedla současně
 • rozměry stroje (š*d*v): 4170*1750*1950 mm
Automaty řady SAP
Podložná lišta měděná vodou chlazená
měděná vodou chlazená s formovacím plynem
s tavidlovou podložkou
Upínaní mechanické přítlačnou lištou
pneumatické
Svařovací hlava ručně stavitelná
na pneumatickém suportu
motoricky stavitelná
s automatickým naváděním
Svářecí cyklus ručně řízený
programovatelný
Automaty řady SAO
Tato řada je určena pro obvodové (rotační) svařování. Osa rotace může být vodorovná, svislá nebo šikmá. Automat lze podle požadavku sestavit v různých variantách.

Automaty řady SAN
Tato řada je určena pro svařování obvodu nerotačních nádob. Pro tento případ je nutné použít polohovací systém, který pootáčí nádobou a současně pohybuje hořákem tak, aby se neustále svařovalo zadanou rychlostí a v požadované poloze. Pohyby řídí počítač podle obsluhou zadaných parametrů. Automaty jsou opět řešeny stavebnicově tak, aby je bylo možné přizpůsobit pro různé tvary a velikosti. Na této řadě automatů lze samozřejmě svařovat i rotační nádoby.