Příklady renovací

Nůž
Celkový pohled Detail
Technologie navařování: plazmou na zařízení PPC 400, PPC 250 FCS
Návarový materiál: a) obrysová hrana a vnější okraj: prášek wolfrarkarbid SUPER DUR 80Ni
b) vnitřní plocha: trubičková elektroda A Ledurit 76, pr. 2,4 mm
Rozměr návaru: 600 x 240 mm
Výška návaru: 2,5 - 4 mm
Drtící válce
Celkový pohled Detail
Technologie navařování: plasmou na zařízení PPC 400
Návarový materiál: prášek Stellite 6
Rozměr návaru: průměr 180 - 200 mm
Výška návaru: 4 mm
Dopravní válce válcovací tratě
Celkový pohled Detail
Technologie navařování: trubičková elektroda pod tavidlem
Návarový materiál: 415 - SA (Soudokay), pr.3,2 mm
Rozměr návaru: pr. 420 - 500 mm
Výška návaru: 6 - 8 mm
Tavidlo: Record SA
Dopravní tlačný šnek keramické
Celkový pohled Detail
Technologie navařování: plasmou na zařízení PPC 400
Návarový materiál: trubičková elektroda LEDURIT 76 - FD, průměr 2,4 mm
Mlecí válec
Celkový pohled Detail
Technologie navařování: trubičkou bez ochranné atmosféry
Návarový materiál: UTP AF LEDURIT 60 až UTP AF LEDURIT 76
Rozměr návaru: pr. 1320 x cca 300 mm, tl. stěny 90 mm
Výška návaru: 5 - 20 mm
Vodící kladka pro tažení drátů
Celkový pohled Detail
Technologie navařování: MIG
Návarový materiál: drát X - 90, pr. 1,2 mm
Rozměr návaru: střední pr. 100 - 540 mm
Výška návaru: 10 - 15 mm
Rotor drtiče
Celkový pohled Detail
Technologie navařování: trubičkou bez ochranné atmosféry
Návarový materiál: trubička AF LEDURIT 60, pr. 2,8 mm
Rozměr návaru: pr. 1000 x 310 mm
Výška návaru: 4 mm
Trn
Celkový pohled Detail
Technologie navařování: metodou WIG
Návarový materiál: obvod: A7 - IG
hrana: DH 1
Rozměr návaru: průměr 20 - 40 mm (hrana 5 mm)
Výška návaru: 0,5 - 2 mm
Střižná forma na textilní látk
Celkový pohled Detail
Technologie navařování: metodou WIG
Návarový materiál: SSMo - IG pr. 1,2 mm
Výška návaru: 4 - 6 mm
Rozměr opravy: 40 x 20 mm
Dolovací řetěz
Celkový pohled Detail
Technologie navařování: ručně - obalenou elktrodou a trubičkovým drátem
Návarový materiál: elektrody: FOX DUR 600 (500), FOX LEDURIT
trubičkové dráty: LEDURIT 65 - FD, LEDURIT 63 - FD
Rozměr návaru: 5 - 80 mm
Výška návaru: 2 - 20 mm