Modernizace a generální opravy strojů

Podélné řezání papíru - JAGENBERG
Před opravou Po opravě
Provedené úpravy:
Demontáž stroje a diagnostika vad
Výměna všech ložisek
Nový nástřik nosných válců otěruodolnou vrstvou
Broušení povrchu všech válců
Oprava kluzných vedení
Nový pohon nosných válců včetně frekvenční regulace otáček
Nové řízení stroje
Nová povrchová úprava
Podélné řezání krepového papíru - GOEBEL U7
Před opravou Po opravě
Provedené úpravy:
Demontáž stroje a diagnostika vad
Výměna všech ložisek
Broušení povrchu všech válců včetně válců nosných
Oprava prohnutého ( banánového válce ) včetně nového gumového potahu
Konstrukce a výroba nového odvíjecího zařízení včetně nových brzd
Konstrukce a výroba nového snášecího stolu na nařezané role papíru
Nové řízení stroje
Nová povrchová úprava
Lapovací stroj L6V-2
Před opravou Po opravě
Provedené úpravy:
Demontáž stroje a diagnostika vad
Výroba opotřebených dílů
Výměna ložisek
Výměna elektroinstalace