KF

na zachycování mechanických nečistot v kapalinách a plynech

Stáhnout katalog vodních filtrů.

Filtr KF je armatura konstruovaná pro široké použití. Jedná se o svíčkový filtr, jehož filtrační vložka je umístěna v jímce uzavřené víkem.

Filtr KF je filtr s jednou filtrační vložkou. Skládá se z nádoby(jímky), víka, pryžového těsnění a filtrační vložky, která se však k filtru dodává samostatně v jakosti podle přání zákazníka. Vstup a výstup provozní kapaliny je ve víku filtru. Připojení je oboustranné závitové vnitřními závity G1''. Těsnění mezi víkem a nádobou je provedeno O-kroužkem. Filrační vložka je válcová a má délku 250 mm. Je zhotovena z vláken polypropylenu navinutých na plastové jádro. Filtr KF se vyrábí a dodává ve třech provedeních.

KF-U - černý pro průmyslové použití, není schválen pro styk s pitnou vodu, materiál ABS/ABS-750 SW
KF-P - bílý schválen pro styk s pitnou vodu, materiál ABS/ABS-750 SW
KF-Ch - modrý určen pro filtraci chemických roztoků, materiál Polypropylen/TABOREN PH 81 C 40
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Propustnost filtru podle filtrační vložky
Trvalá pracovní teplota 50°C
Max. tlak PN 1 (1 MPa)
Jmenovitá světlost DN 25 (1")
Hmotnost (kg) 1,1 kg
Těsnící O-kroužek ze silikonové pryže O 95 x 85 mm

Rozměry

Filtr KF-P je schválen rozhodnutím hlavního hygienika ČR zn. HEM-3244-16.12.99/47134 pro styk s pitnou vodou.
Vinuté svíčkové filtrační vložky PP EKOFIL do filtrů KF

Výrobce SPOLSIN Česká Třebová

CHARAKTERISTIKA A FUNKČNÍ VLASTNOSTI

 • Slouží k filtraci kapalin a plynů znečištěných mechanickými nečistotami. Vyrobeny jsou z perforované polypropylenové dutinky, na kterou je navinuto polypropylenové vlákno.
 • Vysoká chemická odolnost vláken i dutinek umožňuje použití i pro filtraci agresivních kapalin.
 • Specielní konstrukcí dosahují velmi dobrých hydrodynamických vlastností (minimální tlaková ztráta, vysoká rychlost filtrace) při vynikajícím filtračním efektu a vysoké účinnosti filtrace.
 • Suspendované částice se při filtraci zachycují na povrchu a uvnitř porézní filtrační svíčky. Specielní způsob návinu vlákna zajišťuje vytváření "sklípků", které umožňují hloubkovou filtraci. Otvory ve filtrační vložce mají charakter kapilár. Na počátku filtrace se uplatňuje velikost, počet a délka pórů. V' průběhu filtrace dochází postupně k vytváření souvislé vrstvy zachycených částic a začíná se uplatňovat filtrační schopnost koláče. S rostoucí tloušťkou koláče a s rostoucím ditribučním spektrem velikosti částic klesá filtrační rychlost a stoupá filtrační účinnost.
 • ŽIVOTNOST filtrační vložky je závislá na řadě faktorů jako vhodné propustnosti, množství přefiltrované suspenze, koncentrace částic v suspenzi, spektru velikosti částic v suspenzi, charakteru částic a pod.
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
délka 250 mm
průměr návinu 57-65 mm
vnitřní průměr dutinky 28 mm
materiál vlákna a dutinky polypropylen
maximální provozní teplota 60 °C
maximální povolené delta p 500 kPa

PŘEHLED PROVEDENÍ
Typ S O O/L
Propustnost v mikronech 0,5-1-3-5-10-20-50-100 5-10-20-50-100 0,5-1-3-5-10-20-50-100
Vhodné pro technologie standardní, speciální, speciální čisté a pro styk s potravinami
Oblast použití: průmysl chemický
elektrotechnický
fotografický
galvanotechnika
zemědělství
chemický
elektrotechnický
kosmetický
fotografický
farmaceutický
galvanotechnika
zemědělství
potravinářský
kosmetický
farmaceutický
zdravotnictví
ost.spec.čistý průmysl


PRŮTOČNÉ MNOŽSTVÍ V l/HOD. (voda, čistá filtrační vložka)
propustnost 0,5 1 3 5 10 20 50 100
delta p = 10 kPa 120 240 350 450 600 650 950 1050
delta p = 50 kPa 700 1200 1800 2100 2400 2500 3300 3700

Uvedené hodnoty jsou pouze informativní. Skutečné průtočné množství je závislé na:


 • propustnosti filtrační svíčky
 • tlakovém spádu
 • druhu kapaliny (viskozita)
 • stupni znečištění (koncentraci částic)
 • spektru velikosti částic
 • zanesení filtrační svíčky


Filtrační vložky s označením O/L jsou schváleny rozhodnutím hlavního hygienika ČR zn. HEM-324.4-28.5.1993 pro styk s pitnou vodou.